MEDULLOBLASTOMALARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANI KRITERLERI

Bilge Çakır, AYŞEGÜL ÖĞMEGÜL

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 110-114
Bilgisayarlı tornografik (BT) incelemede, posterior fossada orta hat kitlesi ile karakterize olan subaraknoid da farz ve nodüler melastaz tesbit edilen iki medulloblastorna olgusu nedeni ile literatür gözden geçirildi. Medulloblastomaların BT bulguları ve ayrıca tanısı tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MEDULLOBLASTOMALARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANI KRITERLERI
, Vol. 6 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;