Melanoakantom / Pigmente Seboreik Keratoz: Yaygın Bir Antitenin Nadir Bir Varyantı

Faheema Hasan,Pramila Anthony Singh,Nidhi Shukla

  •  Yıl : 2018
  •  Cilt : 34
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 74-76
Özeti Melanoakantom veya pigmente seboreik keratoz, sıklıkla yaşlı hastaların gövde, baş ve boyun bölgesinde ortaya çıkan, yoğun pigmente sahip, seboreik keratozun nadir bir varyantıdır. Melanoakantomların histolojik incelemesinde dendritik melanositlerin ve bazaloid keratinositlerin proliferasyonu izlenir. Lezyon klinik olarak malign melanomu taklit edebildiğinden, doğru tanı ve doğru klinik yönetim için histopatolojik inceleme yapılması gereklidir.

 

Melanoacanthoma or pigmented seborrhoeic keratosis is a rare variant of seborrhoeic keratosis which commonly occurs as deeply pigmented lesion in the head and neck or trunk of elderly patients. Melanoacanthomas shows proliferation of dendritic melanocytes and basaloid keratinocytes on histology. The lesion can clinically mimic malignant melanoma and variants a histopathological examination for the right diagnosis and proper management.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Faheema Hasan, Dr.
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Hasan F, Singh PA, Shukla Nidhi. Melanoacanthoma/ Pigmented Seborrhoeic Keratosis: A Rare Variant of a Common Entity. Selcuk Med J 2018;34(2): 74-76.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Melanoakantom / Pigmente Seboreik Keratoz: Yaygın Bir Antitenin Nadir Bir Varyantı, Olgu Sunumu,
, Vol. 34(2)
Geliş Tarihi : 01.04.2018, Kabul Tarihi : 11.04.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme