Melanoakantom / Pigmente Seboreik Keratoz: Yaygın Bir Antitenin Nadir Bir Varyantı

FAHEEMA HASAN, NİDHİ SHUKLA, HARUN PERU

  • Yıl : 2018
  • Cilt : 34
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 74-76
Melanoakantom veya pigmente seboreik keratoz, sıklıkla yaşlı hastaların gövde, baş ve boyun bölgesinde ortaya çıkan, yoğun pigmente sahip, seboreik keratozun nadir bir varyantıdır. Melanoakantomların histolojik incelemesinde dendritik melanositlerin ve bazaloid keratinositlerin proliferasyonu izlenir. Lezyon klinik olarak malign melanomu taklit edebildiğinden, doğru tanı ve doğru klinik yönetim için histopatolojik inceleme yapılması gereklidir.
Atıf yapmak için : Hasan F, Singh PA, Shukla Nidhi. Melanoacanthoma/ Pigmented Seborrhoeic Keratosis: A Rare Variant of a Common Entity. Selcuk Med J 2018;34(2): 74-76.
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Melanoakantom / Pigmente Seboreik Keratoz: Yaygın Bir Antitenin Nadir Bir Varyantı
, Vol. 34 (2)
Geliş Tarihi : 01.04.2018, Kabul Tarihi : 01.04.2018, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;