Memenin Taşlı Yüzük Hucreli Karsinoması: Bir Olgu Nedenıyle

Ayşe Sertçelik,Serpil Dizbay Sak,Salim Güngör

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 579-581
ÖzetiBu makalede AÜTF Patoloji Anabilim Dalında izlenen bir taşlı yüzük hücreli meme karsinontast olgusu sunulmuştur. Bu olguda literatürde izlenen olguların çoğu ile çelişecek biçimde infiltratıf duktal karsinoma sahalarının görüntüye hakim olduğu izlenmiştir. Bu olgu nedeniyle bu varyantın histogenezine görüşler literatür bilgileri eşliğinde gözden geçirilmiştir.

 

in this report, a case of signet-ring cell carcinoma of the breast is presented. Contrary to the opinions about the relation of signet-ring cells to lobular carcinoma, in this tumor, typical areas of infiltrative ductal car-cinornawas observed. Histopathologic features of our case and opinions on the histogenesis of signet-ring cell carcinoma are discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşe Sertçelik, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Memenin Taşlı Yüzük Hucreli Karsinoması: Bir Olgu Nedenıyle, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco