Menenjıt, Orsıt Ve Hepatıtın Bırlıkte Goruldugu Sır Kabakulak Olgusu

Gülfidan Bitirgen,Onur Ural,İbrahim Erayman

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 271-273
Özeti Kabakulak esas olarak parotitise neden olan, bulaşıcı viral bir hastaliktir. Bu makalede, kabakulaga bagli geliFn menenjit, orsit ye hepatitin hirlikte hir olgu sunulmugur.

 

Mumps is a contagious viral illness which pri-marily produces parotitis. We reported a case of rnenengitis, orchitis and hepatitis due to mumps in-fection, in this article.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Gülfidan Bitirgen, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Menenjıt, Orsıt Ve Hepatıtın Bırlıkte Goruldugu Sır Kabakulak Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme