Meram Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı (tebad) Faaliyetleri: 2011-2012

Nazan Karaoğlu

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 49-50
Özeti Fakültemizde 2004-2005 akademik yılından itibaren faaliyet göstermekte olan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı (TEBAD) geniş katılımlı ve multidisipliner olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu yazı Meram Tıp Fakültesinde 2011-2012 akademik yılında sürdürülmüş olan TEBAD faaliyetlerinin kısa bir rapor olarak sunumudur.

 

Medical Education and Informatics Department in Meram Faculty of Medicine is maintaining a well attended and multidisciplinary education since the establishment in 2004-2005 academic years. This article is a brief annual report of the activities of the Medical Education and Informatics Department in 2011-2012.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nazan Karaoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Meram Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı (tebad) Faaliyetleri: 2011-2012, Derleme,
, Vol. 29(1)
Geliş Tarihi : 03.07.2012, Kabul Tarihi : 30.07.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme