Meram Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı (Tebad) Faaliyetleri: 2011-2012

NAZAN KARAOĞLU

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 49-50
Fakültemizde 2004-2005 akademik yılından itibaren faaliyet göstermekte olan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı (TEBAD) geniş katılımlı ve multidisipliner olarak çalışmalarını yürütmektedir. Bu yazı Meram Tıp Fakültesinde 2011-2012 akademik yılında sürdürülmüş olan TEBAD faaliyetlerinin kısa bir rapor olarak sunumudur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Meram Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı (Tebad) Faaliyetleri: 2011-2012
, Vol. 29 (1)
Geliş Tarihi : 03.07.2012, Kabul Tarihi : 03.07.2012, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;