MESANE DUVARİN' VE PROSTAT! TUTMUŞ PATOLOJİLERDE ANAL SİSTOGRAFİ

RECAİ GÜRBÜZ, İBRAHİM ÜNAL SERT, Ali Acar, Esat M. Arslan, Şenol Ergüney

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 166-170
Klinigimizde mesane tümörü ön tanısıyla tetkike alınan beşi erkek, biri bayan, anorektumu normal allı hastanın anal submukazasına 7 ml. kontrast madde injekte edilerek 15-30-45-60-120. dakikalarda radyografileri alındı. İnjeksiyonu takip eden 30 daki-ka içinde prostatik pleksüs ve tüm mesane duvarımn opasifiye olduğu belirlendi. Iki saat sonra dahi film-lerin hiç birisinde pyelokalisiyel sistem ve üreter-lerde kontrast madde beirlenmedi. Anal sistografinin mesane duvarını ve prostat, tutmuş patolojilerin değerlendirilmesinde yardımcı bir tanı yöntemi olabileceği kanısına varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MESANE DUVARİN' VE PROSTAT! TUTMUŞ PATOLOJİLERDE ANAL SİSTOGRAFİ
, Vol. 9 (2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;