Mesane Taşlarına Ekstrakorporeal Litotripsi Uygulaması

Ali Acar,Talat Yurdakul,Esat M. Arslan,Giray Karalezli,Şenol Ergüney,Şükrü Çelik

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 489-491
Özeti Şubat 1993 ve Eylül 1993 tarihleri arasında ii/lerkezimizde Dornier MPL 9000 Litotriptör ile 12 mesane taşına extracorporeal shock wave lithotripsy uygulandı. Tedaviler anestezi verilmeden ve hastalar hospitalize edilmeden ayaktan yapıldı. 12 hastaya 27 seans uygulandı. Ortalama tedavi süresi 86.6 dakika, ortalama şok sayısı 2361 idi. Taşlar 20 seansta floroskopi, 7 seansta ultrasonografi ile lokalize edildi. Hastaların hepsinde tam başarı elde edildi. Taş küçük fragmanlara ayrıldı ve prostat hipertrofisi olan hastalarda bile ek yardımcı bir girişime gerek kalrnadan hepsi döküldü. ESWL "nin anestezi gerektirmeden, ayaktan uygulanabilen bir tedavi metodu olabileceği görüşüne vardık.

 

Between February 1993 and September 1993 12 extracorporeal shock wave lithotripsy treatments was performed for bladder stones in department with the Dornier MPL 9000 lithotriptör. The treatments are petformend without the use of anesthesia and on an outpatient basis. 27 sessions were apliedför 12 patients.Meantrecament duration was 86.6 minutes. Mean number of shock waves was 2361. The stones were located by fluoroscopy in 20 cases and ultrasonography in 7 cases. There were complete success in all patients. Minute fragmentation was obtained and uncomplicated eva-luation ocurred without the needfor adjuvantprocedures even in the presence of prostatic hypertrophy. We concluded that ESWL to be a safe treatment performed without the use of anesthesia on an outpatient basis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mesane Taşlarına Ekstrakorporeal Litotripsi Uygulaması, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(4)
Geliş Tarihi : 15.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme