Mesane Tümörleri

Kadir Yılmaz,Mehmet Kılınç,Atilla Semerciöz,Ahmet Öztürk,Halim Bozoklu,Veli Sututan,Celal Sönmez

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 146-149
Özeti 1974-1982 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına mesane tümörü nedeniyle baş vuran 99 hasta ile, 1983-1989 yılan arasında Selçuk Üniversitesi, Tip Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına mesane tümörü nedeniyle baş vuran 91 hasta da tümörün cinse, yaş gruplarına, mesleklere, lokalizasyonuna ve histopatolojisine gre dağılımı araştırılarak, uygulanan tedavi yöntemleri değerlendirildi. Bu hastaların tedavisinde önceki yılarda parsiyel sistektomi ön planda iken son yıllarda T. U. R. 'un tedavide ilk sırada yer aldığı tespit edildi.

 

The study on bladder turnors was carried Gut al the Dep!. of Urology of the two University's school of medicine. The patients 99 of thern were adtnitted to the Dept. of Urology, school of Medicirte, Dicle Universt, Diyarbakır from 1974 to 1982 and 91 patients were admitted to the Urology Dept. School ofg Medicine, Selçuk Universty Konya from 1983 to 1989. The bladder turnors were classified according ta age groups, occupotion, jobs, localsotion and histopathology of the lumors and therempoethic methods administered were evaluated according to the classification. Our work shows that iniiial treatment partiel systeotorny was replaced later an by threapy.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kadir Yılmaz, Selçuk Üniversitesi meram tıp fakültesi üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mesane Tümörleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme