Metatarsofalanjıal Eklem Çıkıkları

Recep Memik,Abdurrahman Kutlu,Mahmut Mutlu,M. İ. Safa Kapıcıoğlu

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 129-132
Özeti Ayakta çok nadir görülmesi sebebiyle, lateral ınetatarsofalanjicd eklemlerm dorsal çıkığt olan iki yaka sunularak, literatür gözden geçirildi.

 

Two cases of dorsal dislocation of rhe lateral metatarso-phalangeal joints is reported because it is a very rare dislocation and the literatüre is reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Recep Memik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi A.D.
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Metatarsofalanjıal Eklem Çıkıkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(1)
Geliş Tarihi : 26.10.1992, Kabul Tarihi : 26.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme