MİADINDA CANLI DOĞUM YAPAN BİR UTERUS DİDELFİS VAKASI

METİN ÇAPAR, Ergün Onur, Erdal Kaya, A. Vahap Özen, Kemalettin Uygur

  • Yıl : 1988
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 259-263
Çift uterus anomalisi olan ve opere edilmeyen vakalarda, gebeliğin terme kadar ulaşması son derece enderdir. Bu nedenle miadında canlı doğum yapan bir uterus didelfis vakası sunuldu ve tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MİADINDA CANLI DOĞUM YAPAN BİR UTERUS DİDELFİS VAKASI
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988, Yayın Tarihi : 24.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;