Miadında Canlı Doğum Yapan Bir Uterus Didelfis Vakası

Ergün Onur,Erdal Kaya,A. Vahap Özen,Kemalettin Uygur,Metin Çapar

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 259-263
Özeti Çift uterus anomalisi olan ve opere edilmeyen vakalarda, gebeliğin terme kadar ulaşması son derece enderdir. Bu nedenle miadında canlı doğum yapan bir uterus didelfis vakası sunuldu ve tartışıldı.

 

It is very rare to have the pregnancy to reach fullterm labor with the case of non-operative double ut-rus anomaly. For that reason the case of uterus didelphys which resulted live birth in term is presented and discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ergün Onur, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Miadında Canlı Doğum Yapan Bir Uterus Didelfis Vakası, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme