Mıde Endoskopık Bıopsılerınde Intestınal Metaplazı Sıklıgı Ye Çesıtlı Hıde Lezyonları İle Ilıskılerı

Özden Vural,Salim Güngör

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 181-186
Özeti Bu histokirnyasal calgmada 332 gastroskopik bi-opsi ornegi gozden ge irilrrti tir. Intestinal metaplazi orani %24.421dir. intestinal metaplazinin kronik gastrit, illser ye karsinoinlardaki sakligc si-rasula %23.55, %19.35 ye %29.68rdir.. Intestinal metaplazi kronik atrofik gastritlirde (%3437), tro-nik stiperfisyel gastritlerden (%21.59) daha saw. Tip III intestinal metaplazinin %70'inin kar-sinomlarla birlikte bulundugu bunun benign lez-yonlardakine gore daha yiiksek bir oran oldugu görüldü.

 

332 gastroscopic biopsy specimens were re-viewed in this histochemical study. The prevalance of intestinal metaplasia was 24.42%. The incidence of intestinal metaplasia in chronic gastritis, ulsers and carcinomas was 23.55%, 19.35% and 29.68% res-pectively. Intestinal metaplasia was more common in chronic atrophic gastritis (34.37%) than in chronic superficial gastritis (21.59). The prevalance of type III intestinal metaplasia in carcinomas was 70% and this higher than benign processes.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Özden Vural, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mıde Endoskopık Bıopsılerınde Intestınal Metaplazı Sıklıgı Ye Çesıtlı Hıde Lezyonları İle Ilıskılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme