Mıgren Ve Kalorı K Uyarım

Nurhan İlhan,Orhan Demir,Galip Akhan,Süleyman İlhan

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 58-62
Özeti 4-4 migrenli olguda postkalorik nistagmus yavaş kaz maksimum hızları ölçüldü. Elde edilen değerler normal değerlerden yüksek idi. Özellikle 44' C lik uyarıma verilen cevap yüksek idi. Bu sonuçlar mekanizması ne olursa olsun migrende vestibüler uyarılabilirliğin fazla olduğuna işaret etmekteydi

 

Caloric induced nystagmus slow phase maximuın velocities were ıneasured in 44 palients who suffered from migraine. Obtained values were higher ihan normal ones. Especially responsiveness to the stimulation of 44°C was noticibly high. Whaiever the mechanism, tlti,s results indieated that vestibular sensibilitv was increased.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nurhan İlhan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Mıgren Ve Kalorı K Uyarım, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme