Migrende Göz Kırpma Refleksi Değişiklikleri

Figen Güney,Emine Genç

  •  Yıl : 2007
  •  Cilt : 23
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 121-125
Özeti Amaç: Migrende nörovasküler teoriye göre ağrı ve nörojenik inşamasyona trigeminovasküler sistem stimulasyonu neden olmaktadır. Göz kırpma reşeksi de trigeminal sinir oftalmik dalının supraorbital stimulasyonu ile migrende trigeminal sinir fonksiyonunu değerlendirmede oldukça iyi bir yöntemdir. Bu çalışmada migrenli hastalarda göz kırpma reşeksi değişikliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya yaş ortalaması 34,76±8,23 olan 25 migrenli hasta alındı. Migrenli hastalarda göz kırpma reşeksi latans değişiklikleri yaş ortalaması 35,5±8 olan 25 nörolojik veya psikiyatrik rahatsızlığı olmayan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Sonuçlar unpaired Student t test ile değerlendirildi. Bulgular: Migrenli hastalarda ipsilateral R1 latansı 11,22±1,64 ms, ipsilateral R2 latansı 31,33±4,12 ms , kontralateral R2 latansı 32,3±3,34 ms bulundu. Kontrol grubunda ipsilateral R1 latansı 10,21±1,42 ms, ipsilateral R2 latansı 31,09±2,4 ms, kontralateral R2 latansı 32,31±3,34 ms bulundu. Migrenli hastalarda ipsilateral R1 latansı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede uzun bulundu (p=0,025). Sonuç: Migren patogenezinde beyinsapı ve trigeminovasküler bağlantılarının önemli rol oynadığı bu sonuçlarla desteklenmektedir.

 

Aim: According to the neurovascular theory, stimulation of the trigeminovascular system is the cause of neurogenic inflammation and pain in migraine. The blink reflex that is elicited by supraorbital stimulation of trigeminal ophthalmic division is a useful method to study the functioning of trigeminal system. The purpose of this study was to examine the blink reflex in migraine patients. Material and method: In this study, blink reflex latencies were evaluated in 25 migraine patients (average age 34,76±8,23 yrs) and compared to those of 25 healthy controls (average age 35,5±8 yrs). Statistical analysis was performed using unpaired Student t test. Results: Results obtained from migraine patients were as follows; ipsilateral latency component R1:11,22±1,64 msec, ipsilateral latency component R2:31,33±4,12 msec, contralateral latency component R2:33,12±5,18. Results obtained from healthy controls were as follows; ipsilateral latency component R1: 10,21±1,42 msec, ipsilateral latency component R2 31,09±2,4 msec, contralateral latency component R2: 32,31±3,34 nmsec. Ipsilateral R1 latencies were found to be significantly prolonged than those of the healthy controls. Conclusion: The results might suggest a dysfunction in trigeminal networks in brainstem bof migraineurs and support the trigeminovascular theory of migraine.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Figen Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Migrende Göz Kırpma Refleksi Değişiklikleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 23(3)
Geliş Tarihi : 24.06.2006, Kabul Tarihi : 15.03.2007
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme