Migrenli Hastalarda Görsel Uyarılmış Kortikal Cevaplar

Bülent Oğuz Genç,Betigül Kayserili,Nurhan İlhan,Süleyman İlhan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 465-470
Özeti Bu çalışmada 9 erkek, 37 kadın toplam 46 migrenli ve yeterli sayıdaki kontrol yakasında görsel uyartılmış kortikal potansiyel (Visual evoked potential: VEP) incelemesi yapıldı. Elde edilen P100 dalgast ampliıiit ve latans değerleri istatistik olarak analiz edildi. Tüm migren grubu ağrılı dönem, ağrısız dönem VEP amplitüt değerlerinin karşılaştırdrnasında, ağrılı dönem değerleri, ağrısız döneme göre yüksekti (p<0.05) Migrendeki VEP amplitüt yüksekliği literatürde sık olarak bildirilen bir bulgudur. Bu yüksekliğin oksipital korteks ve retina eksitabilitesine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenmektedir. Elde edilen bulgular literatür bilgileriyle uyumlu görülmektedir.

 

In this study visually evoked cortical potential re-sponsc.N obtained from 46 migraine patients (9 males and 37 _females) and a sufficient number of control cases. Amplitude and latency values of P100 waves were statistically analysed. VEP atnplitüde values of painful and painless periods of the whole group were compared. Values from painful periods were found to be higher than those obtained from painless periods (p<0,05). Iligh values of VEP amplitude in migraine pa-tients is a finding frequently mentioned in literature and is ascribed to excitability of the retina and occip-ital cortex. Our results were found to be consistent with the literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bülent Oğuz Genç, NECMETİN ERBAKAN ÜNİV TIP FAK. NÖROLOJİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Migrenli Hastalarda Görsel Uyarılmış Kortikal Cevaplar, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme