MİGRENLİ HASTALARDA GÖRSEL UYARILMIŞ KORTİKAL CEVAPLAR

BÜLENT OĞUZ GENÇ, SÜLEYMAN İLHAN, Nurhan İlhan, Betigül Kayserili

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 465-470
Bu çalışmada 9 erkek, 37 kadın toplam 46 migrenli ve yeterli sayıdaki kontrol yakasında görsel uyartılmış kortikal potansiyel (Visual evoked potential: VEP) incelemesi yapıldı. Elde edilen P100 dalgast ampliıiit ve latans değerleri istatistik olarak analiz edildi. Tüm migren grubu ağrılı dönem, ağrısız dönem VEP amplitüt değerlerinin karşılaştırdrnasında, ağrılı dönem değerleri, ağrısız döneme göre yüksekti (p<0.05) Migrendeki VEP amplitüt yüksekliği literatürde sık olarak bildirilen bir bulgudur. Bu yüksekliğin oksipital korteks ve retina eksitabilitesine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenmektedir. Elde edilen bulgular literatür bilgileriyle uyumlu görülmektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MİGRENLİ HASTALARDA GÖRSEL UYARILMIŞ KORTİKAL CEVAPLAR
, Vol. 7 (4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991, Yayın Tarihi : 13.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;