MONOKLONAL ANTİKORLARIN ORETİMİ VE KULLANIMI

A. Zeki Şengil, BÜLENT BAYSAL

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 166-172
Normal anükor yapan B lenfoblastlar ve uygun myeloma hücrelerinin füzyonu ile; tek tip antikor yapma niteliğinde, sürekli üreyen hücrelerin çoğalması tekniği Köhler ve Milstein tarafından 1975'de başarılmıştır. Doku kültürü ortamında üreyebilen bu hücrelere "hibridoma" denmiştir. Monoklonal antikorlar ve hibridoma teknolojisi halen spesifik yüzey markerleri ile hücre tiplerinin ayrılmasında, lenfoid ve myeloid malignitelerin tespitinde, doku tiplendirimlerinde kullanılmakta olup, yakın bir gelecekte de tümor spesifik antikorlara sitotoksik ilaçlar bağlanarak tümör tedavisinde (Sihirli Kurşun) yaygın olarak kullanılabilecektir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MONOKLONAL ANTİKORLARIN ORETİMİ VE KULLANIMI
, Vol. 5 (3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989, Yayın Tarihi : 20.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;