Morbid Obezite Cerrahisi Ve Komplikasyonlar

BAYRAM ÇOLAK, SERDAR YORMAZ, İLHAN ECE, FAHRETTİN ACAR, HÜSEYİN YILMAZ, HÜSNÜ ALPTEKİN, MEHMET ERTUĞRUL KAFALI, MUSTAFA ŞAHİN

  • Yıl : 2016
  • Cilt : 32
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 19-22
Obezite ameliyatları, morbid obez hastalarda kilo kaybının devamlılığının sağlanmasında oldukça etkili yöntemdir. Obezite ameliyatlarından sonra ameliyatın tipine özel komplikasyonlar olmasına karşın bunların dışında erken ve geç dönem komplikasyonlar da görülmektedir. Çalışmamızda, morbid obezite nedeniyle bariartrik cerrahi uyguladığımız hastaların ameliyat esnasında veya ameliyat sonrasında tespit edilen komplikasyonlarını sunmayı amaçladık. Toplam 361 hastaya bariatrik cerrahi uygulandı. Hastaların 207’sine (%57.3) laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG), 38’ine (%10.5) laparoskopik Roux-n-Y gastrik bypass (LRYGB), 32’sine (%8.8) Roux-n-Y gastrik bypass (RYGB), 32’sine (%8.8) mini gastrik bypass (MGB), 28’ine (%7.7) laparoskopik mini gastrik bypass (LMGB), 21’ine (%5.8) sleeve gastrektomi (SG), 2’sine (%0.5) vertikal bantlı gastroplasti (VBG) ve 1’ine (%0.2) intragastrik balon yerleştirilmesi işlemleri yapıldı. Roux-n-Y gastrik bypass yapılan 2 hastada (%0.5) anastomoz kaçağı tespit edildi. SG yapılan bir hastada stapler hattından kaçak meydana geldi. 1 hastada evisserasyon, 1 hastada ameliyat esnasında dalak yaralanması, 44 hastada (%12.1) cerrahi alan enfeksiyonu tespit edildi. Cerrahi alan enfeksiyonu tespit edilen hastaların %91’inde diabetes mellitus mevcuttu. Laparoskopik bariatrik cerrahi yapılan hastalarda cerrahi alan enfeksiyonu oranı %6.8 iken açık cerrahide bu oran %29.4’e kadar çıktığı görüldü. 9 hastada (%2.4) ileus, 3 hastada (%0.8) pulmoner emboli, 8 hastada (%2.2) DVT gelişti. Süper obez 2 hastada postoperatif akciğer yetmezliğine bağlı mortalite meydana geldi. Bariatrik cerrahide hangi ameliyat tekniği tercih edilirse edilsin morbidite ile karşılaşılması muhtemeldir. Bu nedenle morbid obez hasta seçiminde ve tedavi sürecinde komplikasyon açısından dikkatli olunması gerekmektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Morbid Obezite Cerrahisi Ve Komplikasyonlar
, Vol. 32 (1)
Geliş Tarihi : 05.11.2015, Kabul Tarihi : 05.11.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;