Moya Moya Hastalığı: Bir Olgu İle Gözden Geçirme

Haluk Gümüş,Ekrem Akkurt,Faruk Ömer Odabaş,Halim Yılmaz,Ramazan Şimşek

  •  Yıl : 2018
  •  Cilt : 34
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 125-128
Özeti

 Moyamoya hastalığı ön ve orta serebral arterler ile internal karotid arterler arasındaki sahada obstrüksiyon veya stenoza bağlı olarak oluşan, etiyolojisi  tam olarak bilinmeyen ve anjiyografik olarak tanımlanan bir durumdur. Erişkinlerde hemoraji, çocuklarda iskemi sıklıkla başlangıç semptomlarıdır. Bu yazımızda baş ağrısı, bulantı, kusma ve sol hemiparazi şikayetleri ile acil servisimize başvuran ve radyolojik bulguları sağ basal ganglion hemorajisini gösteren 21 yaşında erkek hastada teşhis edilen bir Moyamoya Hastalığı vakası sunuyoruz.

\n

 

 Moyamoya disease is an entity, which is caused by obstruction or stenosis in the area between the internal carotid artery, and anterior and middle cerebral arteries, identified angiographically, and does not have an exactly known etiology. The most frequent symptoms of onset are hemorrhage in adults and ischemia in children. In this paper, we present a case of Moyamoya disease which was diagnosed with a 21 year old male patient who was admitted to our emergency department with headache, nausea vomiting and left hemiparasi complaints and whose radiological findings showed right basal ganglia hemorrhage.

\n

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Haluk Gümüş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Gümüş H, Akkurt HE, Odabaş FÖ, Yılmaz RŞ. Moyamoya Hastalığı: Bir Olgu ile Gözden Geçirme . Selcuk Med J 2018;34(3): 125-128

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Moya Moya Hastalığı: Bir Olgu İle Gözden Geçirme, Olgu Sunumu,
, Vol. 34(3)
Geliş Tarihi : 21.12.2015, Kabul Tarihi : 21.05.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme