MULTİFOKAL KOLOREKTAL KANSERLER

ADİL KARTAL, ADNAN KAYNAK, OSMAN YILMAZ, ŞAKİR TAVLI, ÖMER KARAHAN, Yüksel Tatkan, YÜKSEL ARIKAN

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 175-180
1983-1989 yılları arasında karşılaştığımız 3 multifokal kolorektal kanser vakası sunuhdu. Üç vakadan yalnız ameliyattan önce doğru tanı almış, diğer iki vakanın multifokal olduğu laparatomide ortaya konmuştu. Rektumda yer alan multifokal vakada tümörler arasında çok sayıda polip vardı. Bu polipler distal tiirnörün yaptığı darlıktan dolayı preoperatif olarak tanımlanamadı. Kolorektal kanserler çok odaklı olabileceği ve ileride kanserleşmesi muhtemel poliplerle bir arada bulunabileceğinden tedavilerinde geniş rezeksiyonlar savunulmaktadır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
MULTİFOKAL KOLOREKTAL KANSERLER
, Vol. 5 (2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;