Multıfokal Osteosarkoma

Kemal Ödev,Salim Güngör,Şamil Ecirli,Alaaddin Vural,Aydın Karabacakoğlu,Serdar Karaköse

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 565-572
ÖzetiBir çok sayıda kemik ve yumuşak doku tutulumu yanında karaciğer ve toraks duvarına metastaz yapan bir osteojenik sarkoma olgusu sunuldu.

 

A case of osteogenic sarcoma metastasizing to liver and thoracic wall besides many bone and soft tissue involvement is presented.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kemal Ödev, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Multıfokal Osteosarkoma, Araştırma makalesi,
, Vol.10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco