Multiloküler Renal Kist (multiloküler Kistik Nefroma ) Nadir Görülen Bir Vaka Bildirimi

Ali Acar,Recai Gürbüz,Özden Vural,Esat M. Arslan,Şenol Ergüney,Kadir Ceylan

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 537-540
ÖzetiErişkin ve çocuklara eşit düzeyde etkileyebilen ve nadir görülen bir multiloküler böbrek kisti= Multiloküler kistik nefroma yakası sumılmuştur. Multiloküler kistler ile Wilms tümörleri ve diğer böbrek tümörlerinin birlikteliği ortaya kalmaktadır. Bir nedenle diğer kistik renal lezyonlardan ayrılması, tedavinin ve rakibin bu esaslara göre yapılması gerekmektedir.

 

A rare case of multilocular cystic nephroma which may be ajfected both adult and children has been presented. These cysts can be found Wilm's tumor and the other rare renal tunzors coincidentally. For this reason it is essential to differentiate this tumors fronı the others as iris treatment and follow-up is nıondatory.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Multiloküler Renal Kist (multiloküler Kistik Nefroma ) Nadir Görülen Bir Vaka Bildirimi, Araştırma makalesi,
, Vol.9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco