Multıple Kavıter Pulmoner Nodullu Yassı Hucrelı Karsınom

Kemal Balcı,Mecit Suerdem,Mehmet Gök,Lema Tavlı,Aynur Karasüleymanoğlu,Kemal Ödev

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 245-248
Özeti Radyolojik olarak multiple kaviteli pulmoner nodülleri olan bir hastada balgam sitolojisi ile yasst hiicreli karsinom tantst koyduk. Akciger thy: bir or-ganda yasst hiicreli karsinom olduguna dair bir bulgu tesbit edilernedi. Balganun bakteriyolojik muayenesinde ARB. plantar ve patojen bakteri ne-gatifti. Sonucta akcigerdeki leryonlartn primer bronf karsinomuna ait oldugu kanaatine vartldt. Bil-gilerintke gore multiple pulmoner nodiil goriiniimii yasst hiicreli bran karsitwmunun cok nadir bir rad-yolojki bulgusudur.

 

We report a patient with nudtiple cavitary pulmonary nodules. Cytologic examination of the sputum revealed squanwus cell carcinoma. It could not befotaid any exrrapulmonary focus that originates this type of carcinoma and spetum cultures gave negative results for acid-fast bacilli, pathogenic bacteria as well as fungi. For this reason multiple cavitary lesions were considered for pulmonary lesions of bronchial squamous cell carcinoma. To our knowledge, this is a very rare radiologic manifestation of squamous cell carcinoma of the bronchus.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kemal Balcı, ondokuz mayıs üniversitesi tıp fakültesi tıp fakültesi nöroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Multıple Kavıter Pulmoner Nodullu Yassı Hucrelı Karsınom, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme