NADİR BİR BURUN YABANCI CİSMİ VE RİNOLİT KOMBİNASYONU

Ziya Cenik, Orhan Gül

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 168-170
Bu yayında nadir görülen bir burun yabancı cismi ve rinolit vakası sunulmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili literatür gözden geçirilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
NADİR BİR BURUN YABANCI CİSMİ VE RİNOLİT KOMBİNASYONU
, Vol. 5 (2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;