Nadir Dev Mezenterik Lipom Olgusu

Murat Çakır,Mehmet Kılıç

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 62-63
Özeti Lipomlar tüm vücutta yaygın olarak görülen iyi huylu, matur yağ dokusu içeren mezenkimal tümörlerdir. Fakat intestinal mezenter kaynaklı lipomlar nadir görülür. Kırk iki yaşında bayan hasta karın sağ tarafını dolduran kitle tanısı ile başvurdu. Laparatomi ile tüm batın içi kitle çıkarıldı. Lipomlar semptomatik veya asemptomatik olabilirler. Tek tedavisi cerrahi olarak tam çıkarılmasıdır. Tam çıkarıldığında çok iyi prognoza sahiptirler.

 

Lipomas are benign mesenchymal neoplasm commonly occurring throughout the whole body and comprise mature fat tissue. However, intestinal mesentery originated lipomas are rarely seen. A 42-yearold female patient presented with right sided abdominal distension. Exploratory laparotomy was performed and fat tissue was excised. Lipomas might or might not present with any symptoms. Complete surgical excision is the only treatment with a very good prognosis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Murat Çakır, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genal Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nadir Dev Mezenterik Lipom Olgusu, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(Ek)
Geliş Tarihi : 29.12.2015, Kabul Tarihi : 30.12.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme