NADIR YERLEŞİMLİ BİR GLOMUS TÜMÖRÜ

SALİM GÜNGÖR, Özden Vural, Hilal Kart

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 147-149
Glomus tümörü veya glomangioma, normal glomustan kaynaklanan selim bir tümördur. Dudakların glomus tümörleri nadirdir. Literatürde yalnızca üç yaka bildirilmiştir. Biz bunlara ek olarak 51 yaşmda bir erkekte„soliter, agrth. subınukozal bir kitle olan glomus tüınörünürı ışık mikroskobundaki görünümünü sunuyoruz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
NADIR YERLEŞİMLİ BİR GLOMUS TÜMÖRÜ
, Vol. 8 (1)
Geliş Tarihi : 26.10.1992, Kabul Tarihi : 26.10.1992, Yayın Tarihi : 26.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;