Nadır Yerleşimli Bir Glomus Tümörü

Salim Güngör,Özden Vural,Hilal Kart

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 147-149
Özeti Glomus tümörü veya glomangioma, normal glomustan kaynaklanan selim bir tümördur. Dudakların glomus tümörleri nadirdir. Literatürde yalnızca üç yaka bildirilmiştir. Biz bunlara ek olarak 51 yaşmda bir erkekte„soliter, agrth. subınukozal bir kitle olan glomus tüınörünürı ışık mikroskobundaki görünümünü sunuyoruz.

 

The glomus tumor, sir glomangioma. is a benign neoplasm arising from the normal glomus. Glomus ıumors of the lips are rare. there is only ilıree cases in the literature. We report ıhe light microscopic fe-caures of an additional case ortlte which occured as a solitaıy, painfid, submucosal mas.s in a 51- year- old man.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Salim Güngör, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nadır Yerleşimli Bir Glomus Tümörü, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(1)
Geliş Tarihi : 26.10.1992, Kabul Tarihi : 26.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme