NAZOFARENKS KANSERiNDE RADYOTERAPi ETKiNLI6iNiN BILGISAYARLI TOMOGRAFI ILE DEGERLENDİRİLMESİ

ERAY KARAHACIOĞLU, Ahmet Candan Durak, Nevzat Özcan, Hüseyin Bora

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 469-475
Bu çalışmada, nazofarenks kanserlerinin ta-manda Ye radyoterapiden sonraki takibinde bil-gisayarh to. mografinin (BD onemi tartiplch. Rad-voterapiti etkinligi, bilgisavarlt tomografik incelemelerle degerlendirildi. Klinik ye 13T bulgulart ile nazofarenks kanseri diiginiilen ye bivopsi ile ye-rifiye edilen 26 olguda tedaviden once ye tedaviden 8-12 hafta sonra elde edilen BT bulgulart kar-ftlagtrtldt. Tedavi Oncesi 7 olgu evre I, 3 olgu evre II, 6 olgu ewe III, 10 olgu evre IV olarak tesbit edil-di. Radyoterapiden sonra yaptlan BT incelemelerin degerlendirildiginde 10 (% 41.6) olguda tam iyi-lqme, 14 (% 583) olguda lasmi ivilecme elde edit-digi saptandt. cevre dokulara invazyonda gerileme tesbit edildi. Bu caltmada sonuc olarak nazofarenks kanserlerinin tantsmda radyoterapinin etkinliginin saptanmasuida RT'nin onemli yeri vardır
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
NAZOFARENKS KANSERiNDE RADYOTERAPi ETKiNLI6iNiN BILGISAYARLI TOMOGRAFI ILE DEGERLENDİRİLMESİ
, Vol. 10 (4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;