Nefes Darlığının Eşlik Ettiği Dev Basit Böbrek Kisti

MEHMET BALASAR, ABDÜLKADİR KANDEMİR, MEHMET MESUT PİŞKİN, MAHMUD ZAHİD ÜNLÜ

  • Yıl : 2016
  • Cilt : 32
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 43-44
Basit böbrek kistleri; genellikle tedavi gerektirmeyen, yaygın, benign, asemptomatik kitlelerdir. Ancak zamanla bu basit kistler büyüyebilir, semptomatik hale gelebilir ve komplikasyonlar geliştirip tedavi gerektirebilir. Çalışmamızda, nefes darlığı, karın ağrısı ve asimetrik karın şişliği kliniği ile başvuran 63 yaşındaki erkek hastayı sunmayı amaçladık. Abdominal ultrasonografi (USG) görüntülemede 195x180 mm boyutuna ulaşmış ekzofitik böbrek kisti saptandı. Hastaya devamlı perkütan drenaj eşliğinde sklerozan madde uygulandı ve takibinde nefes darlığı geriledi. Altı ay sonraki USG takibinde kistin kaybolduğu gözlendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Nefes Darlığının Eşlik Ettiği Dev Basit Böbrek Kisti
, Vol. 32 (Ek)
Geliş Tarihi : 08.01.2015, Kabul Tarihi : 08.01.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;