Nefes Darlığının Eşlik Ettiği Dev Basit Böbrek Kisti

Abdülkadir Kandemir,Mahmud Zahid Ünlü,Mehmet Balasar,Mehmet Mesut Pişkin

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 43-44
Özeti Basit böbrek kistleri; genellikle tedavi gerektirmeyen, yaygın, benign, asemptomatik kitlelerdir. Ancak zamanla bu basit kistler büyüyebilir, semptomatik hale gelebilir ve komplikasyonlar geliştirip tedavi gerektirebilir. Çalışmamızda, nefes darlığı, karın ağrısı ve asimetrik karın şişliği kliniği ile başvuran 63 yaşındaki erkek hastayı sunmayı amaçladık. Abdominal ultrasonografi (USG) görüntülemede 195x180 mm boyutuna ulaşmış ekzofitik böbrek kisti saptandı. Hastaya devamlı perkütan drenaj eşliğinde sklerozan madde uygulandı ve takibinde nefes darlığı geriledi. Altı ay sonraki USG takibinde kistin kaybolduğu gözlendi.

 

Simple kidney cysts are common, benign and asymptomatic masses and usually unrequire any treatment. However, this simple cyst can grow over time, may become symptomatic and develop complications they may require treatment. In our study, we aim to present, the 63 -years-old male patient admitted to our clinic with dyspnea, abdominal pain and asymmetric abdominal distension. Abdominal ultrasonography (USG) showed that exophytic renal cyst reached 195x180 mm. We underwent sclerosing agents in the presence of continuous percutaneous catheter drainage and dyspnea decreased at the follow-up. Subsequent USG after six months revealed disparition of the cysts.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdülkadir Kandemir, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nefes Darlığının Eşlik Ettiği Dev Basit Böbrek Kisti, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(Ek)
Geliş Tarihi : 08.01.2015, Kabul Tarihi : 12.04.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme