NEUROBLASTOMA'DA İMMÜNOTERAPİ

BURHAN KÖSEOĞLU, Alaaddin Dilsiz, Aytekin Kaymakçı

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 159-162
Neuroblastoma çocukluk çağında en sık görülen (1/7000 - 1/10000) nöral tüp orijinli embriyonal tümördür (1) . Sempatik sinir sisteminin herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. Baş, boyun mediasten, paraortik sempatik ganglionlar, adrenal medulla ve pelvise yerleşebilir. Nöral tüp ile ilişkili diner hastalıklar da rastlanır (2).
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
NEUROBLASTOMA'DA İMMÜNOTERAPİ
, Vol. 8 (1)
Geliş Tarihi : 26.10.1992, Kabul Tarihi : 26.10.1992, Yayın Tarihi : 26.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;