NİTROGEN MUSTARD (HN2)'IN SIÇANDA LETHAL DOZ

Osman Özcan, SELÇUK DUMAN, Kemal Irmak, HÜSEYİN UYSAL, HASAN KOÇ

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 197-204
Nitrojen mustardın LD50 ve LDloo seviyelerinde nonmalignant dokulara olan etkilerini incelemek amacıyla yapılan çalışmada 30 sıçan kullanıldı. İ.P. olarak gebe sıçanlara verilen etkenin etkileri ışık mikroskobik seviyede değerlendirildi. Karaciğerde doz-cevap ilişkisiyle doğru oranlı!, olarak gelişen dejeneratif bozukluklar, dalakta beyaz pulpa organizasyonunun bozukluğu, böbrekte fokal kanamalar ve periferik kan yaymasında lökopeni tes-bit edildi. Embriyoların uygulama sonrası rezorbe olduğu preparasyonlarda gözlendi. Gebelerde nitrojen mustardın uygulama zorunluluğunda toksik etkilerinin göz önüne alınması gerektiği vurgulandı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
NİTROGEN MUSTARD (HN2)'IN SIÇANDA LETHAL DOZ
, Vol. 9 (2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;