Nöbet Bozukluğu, Organik Kişilik Değişikliği ve Ajite Depresyon ile Nadir Bir Porensefali V akası

HARADANAHALLİ GİRİPRAKASH KSHAMAA, Aswath Manju, Lakshmi V Pandit, H G Kshamaa

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 41-43

Porensefali, serebral yarım küredeki kistler/boşluklar ile karakterize bir Merkezi sinir sistemi bozukluğudur. Nöbetler, parezi, öğrenme güçlükleri, zeka geriliği ve nadiren psikiyatrik belirtiler gibi çeşitli klinik belirtilere sahiptir. Psikiyatrik belirtiler arasında psikoz en sık görülen belirtidir. Psikiyatrik sendromlarla başvuran porensefali ile ilgili sadece birkaç vaka raporu vardır. Burada yazar, nöbet bozukluğu, organik kişilik değişikliği ve ajite depresyon ile benzersiz bir porens efali vakasını tartışıyor

Atıf yapmak için : Rayaji SG, Manju A, Pandit LV, Kshamaa HG. A Rare Case of Porencephaly with Seizure Disorder, Organic Personality Change and Agitated Depression. Selcuk Med J 2023;39(1): 41-43
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Nöbet Bozukluğu, Organik Kişilik Değişikliği ve Ajite Depresyon ile Nadir Bir Porensefali V akası
, Vol. 39 (1)
Geliş Tarihi : 28.02.2023, Kabul Tarihi : 28.02.2023, Yayın Tarihi : 05.03.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;