Noonan Sendromu

Sevim Karaaslan,İbrahim Erkul,Kenan Şen

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 265-272
Özeti Her iki dirsek, el baş parmağı eklemlerinde fleksiyon kontraktürleri, her iki ayağın ikinci parmağının dışa, dört ve beşinci parmaklarının içe doğru klinodaktilisi şeklinde anomalilere sahip olan Noonan sendromlu bir bebekle, Noonan fenotipinin bazı özelliklerini gösteren babası sendromun nadir raslanması nedeniyle takdim edildi.

 

We have reported are infant with Noonan Syndrome that has some anomalies of flexion contracilues of the elbows and first fingers of both hands, and the clinodactyl of toe fingers such that: The second toe fingers showed outward protrution while the fourth and fifth toe fingers showed iward protrution. Also, his faiher showed some phenotypic anowalies of Noonan Syndotne. We have writien this case report becalue of the rarity of the syndrome.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sevim Karaaslan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Noonan Sendromu, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme