NORMAL ÇOCUKLARDA BÖBREK BÜYÜKLÜĞÜ: ULTRASONOGRAFİK ÇALIŞMA

SAİM AÇIKGÖZOĞLU, MEHMET EMİN SAKARYA, HASAN KOÇ, HALUK YAVUZ, Mustafa Erken

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 225-230
66 çocuğun böbreklerini ultrasonografi ile muayene ettik. Çocukların yaşları 2-12 arasında değişmektedir. Böbreklerin büyüklükleri ultrasonografi (US) ile belirlenmiştir. Böbreklerin uzunluğu ve eni, çocuğun yaşı, boyu ve kilosu ile değişmektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
NORMAL ÇOCUKLARDA BÖBREK BÜYÜKLÜĞÜ: ULTRASONOGRAFİK ÇALIŞMA
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;