NORMAL VE KANSERLİ OLGULARDA LÖKOSİT İÇİ 3', 5'-SİKLİK ADENOZİN MONOFOSFAT (cAMP) SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ

SÜLEYMAN TÜRK, İdris Akkuş, Ebubekir Bakan, Ferhat Türkmen, Yaşar Nuri Şahin

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 87-89
Bu çalışmada 27-56 yaşları arasında toplam 25 sağlıklı şahıs ile 30-72. yaşları arasında 37 kanserli hastada lökosit içi cAMP değerleri arasında önemli bir fark bulunmadığı anlaşıldı. Bulgularımız literatür değerleri ile tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
NORMAL VE KANSERLİ OLGULARDA LÖKOSİT İÇİ 3', 5'-SİKLİK ADENOZİN MONOFOSFAT (cAMP) SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
, Vol. 7 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;