Nörofilament Proteinler

Ali Bilgiç,Neyhan Ergene

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 297-301
Özeti Nörofilament proteinler nöronal sistoskeleton için özelleşmiş intermediyet filamentlerin bir sınıfıdır. Vertebralılarda sodyum dode sulfat (SDS) poliakrilamid jeldeki meloküler ağırlıkları yaklaşık 70-150-200 kilo dalton olan üç alt birimin hcteropolimer bileşiğidir (1,2,3,4).

 

Neurofilament proteins are a class of intermediate filaments specialized for the neuronal cystoskeleton. In vertebrae, sodium dode sulphate (SDS) is the hcteropolymer compound of three subunits with a melocular weight of approximately 70-150-200 kilotons in polyacrylamide gel (1,2,3,4).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Bilgiç, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya-Fizyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nörofilament Proteinler, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme