NÖROFİLAMENT PROTEİNLER

NEYHAN ERGENE, Ali Bilgiç

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 297-301
Nörofilament proteinler nöronal sistoskeleton için özelleşmiş intermediyet filamentlerin bir sınıfıdır. Vertebralılarda sodyum dode sulfat (SDS) poliakrilamid jeldeki meloküler ağırlıkları yaklaşık 70-150-200 kilo dalton olan üç alt birimin hcteropolimer bileşiğidir (1,2,3,4).
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
NÖROFİLAMENT PROTEİNLER
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;