NOROLOOK BOZUKLUdU CLAN HASTALA RDA BEYIN-OMIRILiK SIVISININ NOROSFILIZ YONUNDEN DEGERLENDIRILMESI

EMEL TÜRK ARIBAŞ, MUSTAFA ALTINDİŞ, ÜLKÜ TÜRK BÖRÜ

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 219-222
kabul edilen 54 pasta nci-ro yOntinden incelendi. Hastalann serum ve bevin omirilik sivisinda VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) ve TPHA (Treponema pal-lidun: hemagglutination assay) cahlddr. Tamanunda BOS hiicre saps: ye protein miktan nonnaldi. Serum ye beyin omurilik sivisinda VDRL ve TPHA hastalann tamanunda negatif bulundu.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
NOROLOOK BOZUKLUdU CLAN HASTALA RDA BEYIN-OMIRILiK SIVISININ NOROSFILIZ YONUNDEN DEGERLENDIRILMESI
, Vol. 12 (2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;