Norolook Bozukludu Clan Hastala Rda Beyın-Omırılik Sıvısının Norosfılız Yonunden Degerlendırılmesı

Emel Türk Arıbaş,Ülkü Türk Börü,Mustafa Altındiş

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 219-222
Özeti kabul edilen 54 pasta nci-ro yOntinden incelendi. Hastalann serum ve bevin omirilik sivisinda VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) ve TPHA (Treponema pal-lidun: hemagglutination assay) cahlddr. Tamanunda BOS hiicre saps: ye protein miktan nonnaldi. Serum ye beyin omurilik sivisinda VDRL ve TPHA hastalann tamanunda negatif bulundu.

 

54 patients admitted to neurological unit were examined for neurosphilis. VDRL (Venereal Disease Reseacrh Laboratory) and TPHA (Treponema Pal-lidum Hemagglutination Assay) were tested from serum and cerebrospinal fluid in all patients. Ce-rebrospinal fluid cell count and protein content were normal in all patients. VDRL and TPHA in the serum and ('SF were negative in all patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emel Türk Arıbaş, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Norolook Bozukludu Clan Hastala Rda Beyın-Omırılik Sıvısının Norosfılız Yonunden Degerlendırılmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme