Ntratorasik Mermi Çekirdeğinin Geç Dönem Komplikasyonu

İSA DÖNGEL, MEHMET BAYRAM, HAKAN İMAMOĞLU, SALİH YILDIRIM

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 28-30
Ateşli silah yaralanmalarında hastaların çoğu olay yerinde veya acil servise getirilemeden kaybedildiğinden bu hastalara yaklaşım konusunda ortak bir fikir birliği sağlanamamıştır. Toraksa nafiz ateşli silah yaralanması olan hastalara yaklaşım göğüs cerrahları arasında bile farklılık gösterebilmektedir. Toraksa nafiz ateşli silah yaralanması komplikasyonu günler aylar hatta yıllar içinde görülebilir. Akciğer grafisinde yabancı cisim saptanmasına rağmen stabil ve non komplike olarak kabul edilip hastaneden taburcu edildiği öğrenilen hasta iki yıl sonra göğüs cerrahisi kliniğine genel durum bozukluğu ile geldi. Bu olguda ateşli silah yaralanması sonucu toraksta bırakılan mermi çekirdeğinin iki yıl sonra oluşturduğu ankiste ampiyemi sunmayı amaçladık.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Ntratorasik Mermi Çekirdeğinin Geç Dönem Komplikasyonu
, Vol. 29 (1)
Geliş Tarihi : 07.07.2011, Kabul Tarihi : 07.07.2011, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;