Ntratorasik Mermi Çekirdeğinin Geç Dönem Komplikasyonu

İsa Döngel,Mehmet Bayram,Hakan İmamoğlu,Salih Yıldırım

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 28-30
Özeti Ateşli silah yaralanmalarında hastaların çoğu olay yerinde veya acil servise getirilemeden kaybedildiğinden bu hastalara yaklaşım konusunda ortak bir fikir birliği sağlanamamıştır. Toraksa nafiz ateşli silah yaralanması olan hastalara yaklaşım göğüs cerrahları arasında bile farklılık gösterebilmektedir. Toraksa nafiz ateşli silah yaralanması komplikasyonu günler aylar hatta yıllar içinde görülebilir. Akciğer grafisinde yabancı cisim saptanmasına rağmen stabil ve non komplike olarak kabul edilip hastaneden taburcu edildiği öğrenilen hasta iki yıl sonra göğüs cerrahisi kliniğine genel durum bozukluğu ile geldi. Bu olguda ateşli silah yaralanması sonucu toraksta bırakılan mermi çekirdeğinin iki yıl sonra oluşturduğu ankiste ampiyemi sunmayı amaçladık.

 

There is no consensus in approach to patients suffered from gunshot injuries since they almost die in scene or on the way to the emegency room. Manegement of the patients with gunshot bullet wounds of thorax is different even among thoracic surgeons. Complication of penetrating chest trauma due to gunshot injuries can occur within days, months even within years. A patient was admitted to the thoracic surgery clinic in bad condition. Foreign body was detected in chest X-ray patient. He had been considered stable and non complicated and discharged from hospital after a penetating gunshot injury of thorax two years ago. We report late presentation of empyema as a late complication of bullet after two years of injury.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsa Döngel, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıpp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ntratorasik Mermi Çekirdeğinin Geç Dönem Komplikasyonu, Olgu Sunumu,
, Vol. 29(1)
Geliş Tarihi : 07.07.2011, Kabul Tarihi : 25.11.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme