Obezite Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı

İsmail Otlamaz,İlhan Ece

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 52-55
Özeti Obezite tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Diyet ve ilaç tedavilerinin etkilerinin tatmin edici olmaması obezite tedavisinde cerrahiyi altın standart haline getirmiştir. Obezite cerrahisi uygulayan klinik sayısı giderek artmaktadır. Bu derlemede obezite cerrahisi öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında hemşirelik bakımı ile ilgili konular tartışılmıştır.

 

Obesity incidence is rapidly increasing in Turkey like all over the world. Surgery has become a gold standard treatment for obesity due to the unsatisfactory results of diet and drug therapies. The number of clinics applying bariatric surgery is increasing every day. In this review, preoperative, perioperative and postoperative nursing care strategies were discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsmail Otlamaz, Çorum ili Mecitözü Devlet Hastanesi Acil Sağlık Hizmetleri
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Obezite Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı, Derleme,
, Vol. 32(2)
Geliş Tarihi : 30.12.2015, Kabul Tarihi : 24.03.2016
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme