OBEZİTE VE GZERSİZ

Gülden Gedikoğlu, NEYHAN ERGENE, Tülin Bilgili

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 149-152
Obezite, en yalın anlamı ile vücutta yağ fazlasının bulunması demektir. Vücut ağırlığının normal sınırlarda tutulması, alınan ve harcanan kalorinin eşit olmasıyla, yani enerji dengesinin kurulmasıyla sağlanabilir ve "Kalorik denge = Besinlerle elde edilen Kcal - Metabolizmada sarf edilen Kcal (Bazal metabolizma + iş metabolizması) + İdrar, dışkı gibi boşaltılan maddelerle kaybedilen Kcal" şeklinde ifade edilir (1)
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
OBEZİTE VE GZERSİZ
, Vol. 6 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;