Oestrus Ovis'in Neden Olduğu Eksternal Oftalmomiyazis

BEYZA SARAÇLIGİL, ZEYNEP DADACI, SALİH MACİN

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 51-53

\n Eksternal oftalmomiyazis oküler yüzeyin sinek larvaları tarafından infestasyonudur. Bu yazıda sağ gözünde yabancı cisim hissi, kaşıntı ve kızarıklık şikayeti ile başvuran 47 yaşında bir olguyu tarif ettik. Yarıklı lamba biyomikroskopisinde konjonktival yüzeyde hareket eden küçük larvalar izlendi. Toplamda dört larva topikal anestezi altında çıkarılarak laboratuvara gönderildi ve oestrus ovis birinci evre larvaları olarak tanımlandı. Topikal antibiyotik-steroid kombinasyonu damla reçete edildi. Hastanın takip muayenelerinde herhangi bir şikayeti olmadı. Miyazisin şehir merkezlerinde yaşayan sağlıklı bireylerde de gelişebileceği göz önünde tutularak kırmızı gözün ayırıcı tanısında eksternal oftalmomiyazis hatırlanmalıdır.

\n
Atıf yapmak için : Dadaci Z, Saracligil B, Macin S. External Ophthalmomyiasis Caused by Oestrus Ovis. Selcuk Med J 2020;36(1): 51-53
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Oestrus Ovis'in Neden Olduğu Eksternal Oftalmomiyazis
, Vol. 36 (1)
Geliş Tarihi : 13.07.2018, Kabul Tarihi : 13.07.2018, Yayın Tarihi : 03.03.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;