Okuma Sırasında Binoküler Eog

Süleyman İlhan,Zehra Akpınar,Betigül Yürüten,Orhan Demir

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 111-113
Özeti Bu çalışmada okuma sırasında gözlerin satır üzerindeki fiksasyon noktaları ve süreleri on denekte binoküler kayıtlama ve elektrookülografi ile sap-tandı. Addüksiyon yapan gözün daha hızlı hareket yaptıgı ve abdüksiyon yapan göze göre daha ileri fiksasyon yaptığı saptandı

 

In this study, the fixation point and fixation du-ration during reading, has been determined on 10 suhjects by using electrooculographical ınethods and binocular recordings. We observed that the adducting eye was faster and itsfixation point was further than that of the abducting one. The results have been re-viewed in the light of the relevant literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Süleyman İlhan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Okuma Sırasında Binoküler Eog, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme