Olağandışı Ekstranodal Tutulumlarla Agresif Seyredenmantle Hücreli Lenfoma

Mehmet Hilmi Doğu,İsmail Sarı,Sema Ertürk,Sibel Hacıoğlu,Ali Keskin

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 30-32
Özeti Mantle hücreli lenfoma tüm Hodgkin dışı lenfomaların %3- 10’unu oluşturmaktadır. İleri yaş hastalığı olup erkeklerde daha sık görülmektedir. Mantle hücreli lenfoma olguları genellikle ileri evrede tanı almaktadır ve ekstranodal tutulumlara sık rastlanmaktadır. Bu yazıda, hastaneye sağ diz ağrısı ve şişlik nedeniyle başvuran ve olağandışı ekstranodal tutulumlarla giden agresif seyirli mantle hücreli lenfoma tanısı alan 62 yaşında erkek bir olgu paylaşıldı.

 

Mantle cell lymphoma represents 3-10% of all non-Hodgkin lymphomas. It is mostly a disease of the elderly and shows a male predominance. Patients with mantle cell lymphoma usually present with advanced stage. Extranodal involvements are common finding. In this paper, we presented a case of an 62 year old male admitting to hospital only right knee pain and swelling who had aggressive mantle cell lymphoma with unusual extranodal involvements.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Hilmi Doğu, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Olağandışı Ekstranodal Tutulumlarla Agresif Seyredenmantle Hücreli Lenfoma, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(1)
Geliş Tarihi : 15.07.2014, Kabul Tarihi : 08.08.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme