Omurganın Kesici Alet Yaralanması Ve Cerrahi Yaklaşım

Fatih Erdi,Fatih Keskin,Erdinç Kurtoğlu,Tevfik Küçükkartallar,Gökhan Toğuşlu

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 67-69
Özeti Omurganın penetran yaralanmaları nadir görülürler. Bu raporda nadir görülen bir olgu sunulmaktadır. Yirmi sekiz yaşında erkek hasta bel bölgesinden bıçaklanma şikayetiyle acil serviste görüldü. Hastanın fizik muayenesinde lomber bölgede iki cm cilt kesisi olduğu görüldü. Nörolojik muayenesinde defisit saptanmayan hastanın çekilen direkt grafi ve lomber tomografisinde L1 vertebra korpusu ve L1-2 disk aralığına saplanmış bıçak ucu ile uyumlu metalik cisim tespit edildi. Hasta acil servisten ameliyathaneye alındı. Genel anestezi altında hasta sol lateral dekubit pozisyona alınıp ciltteki insizyon anterolaterale doğru genişletildi. Posteriordan anterolaterale doğru ilerlenip sol L1 ve L2 transvers proseslerine ulaşıldı. Bıçak ucunun interlaminar aralıktan geçerek sinir kökünün lateralinden L1 korpusuna ve disk aralığına kadar indiği saptandı. Laminektomi yapılmadan bıçak yavaş yavaş geriye çekilerek çıkarıldı. Nörolojik olarak intakt olan hastaların tedavisindeki amaç, omurgaya penetre olan yabancı cismi, radyolojik tetkikler ışığında hastaya en az zarar verecek şekilde çıkarmak olmalıdır.Bu hastalarda yıllar sonra bile geçnörolojik defisitler olabileceğinden, delici ve kesici aletin omurgadan çıkartılması gerektiği bildirilmektedir.

 

Penetrating trauma of the spine can be rarely seen. A 28 year old male patient admitted to our emergency clinic with cutter injury. A two-centimeter skin incision was determined at the patient’s lumbar region. Neurological examination was with in the normal range. A metallic cutter tip was seen at the lumbar tomography and lumbar plain radiograph at the level of L1 corpus and L1-2 disc space. The patient operated at emergency settings. Under general anesthesia the patient was taken into left side lateral decubitus position. Previous skin incision enlarged to the anterolateral direction. Surgical dissection was advanced to the anterolateral direction from posterior aspect. Left L1 and L2 processus transversus was reached. Then the cutter tip was seen at the L1 corpus and L1-2 disc space just lateral from the nevre root. The cutter tip was withdrawn slowly without laminectomy. The main goal of the surgical treatment for neurologically intact patients with penetrating injuries is to remove the foreign object with minimal damage to the patient in the light of radiological studies. The foreign object should be removed from the spine because late neurological deficits can be seen in these patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fatih Erdi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Omurganın Kesici Alet Yaralanması Ve Cerrahi Yaklaşım, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(3)
Geliş Tarihi : 22.01.2014, Kabul Tarihi : 04.02.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme