ONDANSETRON ye DROPERIDOL'UN POSTOPERATIF BULANTI ye KUSMA UZERINE ETKILERININ KARSILASTIRILMASI

ATEŞ DUMAN, SEMA TUNCER, Ali Kart, Sadık Özmen, Lütfi Yavuz

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 27-31
Postoperatif tehlikeli komplikasyonla►dan olan bulanti ye kusmanin 4ecitli antiemetik droglarla riskli hastalarda profilaksisi bir cok yap/Ida oneriirnektedir. calqmamizda 58 hastada ondansetron ye droperidol'un postoperatif antiemetik etkilerini 13 saat siireyle kontrol grubuyia karplaprdik. Komplikasyonlar her iic grupta da ecjt oranda (p>0.05) gozlendi. Ancak ondansetron gruhunda ge• donemde (7.-10. saatler), droperidol kullantlanlarda erken donemde (1. -7. saatler) ve kontrol gruhunda ise cok erken donemde (0.-I. saatler) bulanti kusma sikliginda artg gozledik (p<0.05). Bu bulgularimizla, riskli vakalarda ondansetron profilaksisinin yararli oldugu kanaatine vardik.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ONDANSETRON ye DROPERIDOL'UN POSTOPERATIF BULANTI ye KUSMA UZERINE ETKILERININ KARSILASTIRILMASI
, Vol. 11 (1)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;