Ones Isınları Ile Dorudan Temas Halınde Olmayan Vucut Alanlarında Ortaya Cıkan Der' Malıgnıteler

Mehmet Oğuz Yenidünya,Hüseyin Tol,Zekeriya Tosun,Mübin Hoşnuter,Nedim Savacı

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 91-95
Özeti Stk goriikn deri maligniteleri bazo.veliikr kar-sinom. yassi hiicreli karsinom Ye malign me-lanomdur_ Bunlarin ultraviole ile degi§lk de-recelerde oldugu bilinmektedir. Ancak . bazen ultraviolenin dogrudan etkisi altinda olmayan recut alanlarinda da bu ter malignikkre rast-lanmaktadir. Bu. erg azindan ultraviole difEndaki ha4ka bazi faktorlerin de etyolojide rol aldtgrrcl gas-termektedir. Bu makalede son 5 yrlda takip ettigimiz hastalar arasindan bu c$zelliklere sahip olanlar, li-teratiir iltginda sunulmuftur.

 

The common skin malignancies are basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma and malign melanoma. It is well known that they are more or less related to ultraviolet light. However one may encounter these type lesions on unexposed areas. The cases so far treated and followed -up for at least 5 years showed that apart from ultraviolet light, some other predisposing factors are influential on the onset of the diseases. In this presentation the cases that might prone to these predisposing factors are also discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Oğuz Yenidünya, Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Plastik Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ones Isınları Ile Dorudan Temas Halınde Olmayan Vucut Alanlarında Ortaya Cıkan Der' Malıgnıteler, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(1)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme