ONES ISINLARI ILE DORUDAN TEMAS HALINDE OLMAYAN VUCUT ALANLARINDA ORTAYA cIKAN DER' MALIGNITELER

NEDİM SAVACI, MEHMET OĞUZ YENİDÜNYA, ZEKERİYA TOSUN, Hüseyin Tol, Mübin Hoşnuter

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 91-95
Stk goriikn deri maligniteleri bazo.veliikr kar-sinom. yassi hiicreli karsinom Ye malign me-lanomdur_ Bunlarin ultraviole ile degi§lk de-recelerde oldugu bilinmektedir. Ancak . bazen ultraviolenin dogrudan etkisi altinda olmayan recut alanlarinda da bu ter malignikkre rast-lanmaktadir. Bu. erg azindan ultraviole difEndaki ha4ka bazi faktorlerin de etyolojide rol aldtgrrcl gas-termektedir. Bu makalede son 5 yrlda takip ettigimiz hastalar arasindan bu c$zelliklere sahip olanlar, li-teratiir iltginda sunulmuftur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ONES ISINLARI ILE DORUDAN TEMAS HALINDE OLMAYAN VUCUT ALANLARINDA ORTAYA cIKAN DER' MALIGNITELER
, Vol. 12 (1)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;