Onkojenik Retroviruslar

MURAT ŞEVİK

  • Yıl : 2013
  • Cilt : 29
  • Sayı : Ek
  •  Sayfa : 1-4
Bu makalede, onkojenik retroviruslar hakkında güncel bilgiler sunulmuştur. Kanser, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen bir hastalıktır. Yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular, viral etkenlerin de kansere neden olduğunu göstermektedir. Kanser ile ilişkilendirilen viral etkenler, onkogenez mekanizmaları ile hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde büyümesine neden olmaktadır. Kansere neden olan viruslar, DNA ve RNA virusları arasında yer almakta olup, bütün RNA tümör virusları, retrovirus familyasında yer almaktadır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Onkojenik Retroviruslar
, Vol. 29 (Ek)
Geliş Tarihi : 17.05.2011, Kabul Tarihi : 17.05.2011, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;