Onkojenik Retroviruslar

Murat Şevik

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 1-4
Özeti Bu makalede, onkojenik retroviruslar hakkında güncel bilgiler sunulmuştur. Kanser, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen bir hastalıktır. Yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular, viral etkenlerin de kansere neden olduğunu göstermektedir. Kanser ile ilişkilendirilen viral etkenler, onkogenez mekanizmaları ile hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde büyümesine neden olmaktadır. Kansere neden olan viruslar, DNA ve RNA virusları arasında yer almakta olup, bütün RNA tümör virusları, retrovirus familyasında yer almaktadır.

 

In this article is compiled the current knowledge about oncogenic retroviruses. Cancer is a disease that affects millions of people around the world. The findings of the researches indicate that viral factors cause cancer. Viral factors associated with cancer leads to uncontrolled and abnormal growth of cells by their oncogenesis mechanisms. Cancer viruses can be found in both the DNA and RNA viruses. All RNA tumor viruses are located in retroviruses family.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Murat Şevik, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Onkojenik Retroviruslar, Derleme,
, Vol. 29(Ek)
Geliş Tarihi : 17.05.2011, Kabul Tarihi : 27.10.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme