Oral Hoşgörü

Uçkun Sait Uçan

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 85-90
Özeti Oral tolerans (hoşgörü) ilk olarak 1911 yılında Wells tarafından, kobaylara yumurta sarısı yedi-rilmesinin sistematik anafilaksinin (deneysel olarak oluşması beklenen) gelişimini önlediği bir immün faz olarak tanımlanmıştır.

 

Oral tolerance was first described by Wells in 1911 as an immune phase in which eating egg yolk in guinea pigs prevented the development of systematic anaphylaxis (experimentally expected to occur).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Uçkun Sait Uçan, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Oral Hoşgörü, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(2)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme