Orbitaya Ustten Yaklasım (anatomık Calısma)

Nazmi Zengin,Enis Cezayirli,Mehmet Ersoy,Kaplan Arıncı

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 57-62
Özeti Orbita hastalzklarinin patofizyolojisini anlamak ve bu alanda cerrahi uygulainak kin orbitanin anatomik yapisintn ayrintth biciinde bilinmesi gereklidir. Bu bilgiyi elde etmek ye tecriibe kazanmak amactyla iyi korunmu§. 12 kadavranin 24 orbitasmda iistten yakla§arak diseksiyon uygulada. Burada orbita cerrahisi strasmda oftalmolog, nOro§lriirjiyen ve otolaringologlara yararli olabilecek gOzlemlerimizi sunmaktayiz.

 

A detailed knowledge of anatomical structure of the orbit is essential for understanding the pat-hophysiology of the orbital disease and performing surgery in this area. In order to gain this knowledge and experience, we performed anatomical dissections via superior approach on 24 orbits of 12 well preserved cadavers. We herein report our observations which can be help, to ophthalmologists, neurosurgeons, and otolaryngologists during orbital surgery.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nazmi Zengin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Orbitaya Ustten Yaklasım (anatomık Calısma), Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme