Organık Fosforlu İnsektisid Zehirlenmeleri

Selmin Ökesli,Şeref Otelcioğlu,A. Feyza Ünal,Alper Yosunkaya

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 133-137
Özeti Organik fosforlu bileşikler tarzında insektisid olarak geniş bir şekilde kullanırlar. Deri ve mukozalardan hızlı bir şekilde absorbe edilerek akut zehirlemnelere neden olabilirler. Zehirlenmeleri oldukça ciddi semptomlara neden olur ve reanimasyon tedavisi gerektirir. Spesifik ilaçlarla, ortaya çıkan muskarinik. nikotinik ve santral etkiler geri döndürülebilir. Erken tanı ve etkili tedavi hayat kurtarıcı-dıı-. Bu çalışmada 1990-1991 yıllan arasında tedavi ettiğimiz organik fosfor antikolinesteraz insektisitteri ile akut zehirlenme gösteren 7 vakanın bulguları tarif edilmiş ve tedavisi tartışılmıştır.

 

Orgamıphosphorus insecticides are widely used agents which are quickly absorbed through the skin and mucous membranes. The effects of acute expo-sure to these agenıs can be .severe and imensive the-rapy mav be required. Specific drugs are available to reverse the muscarinic. nicotinic and central effects of !hese poisons. when giyen early they are very ef-fective and early diagnosis and treatment may there-fore be life saving. Iıı Iliis study seven cases of acute poisoning with an organophosphorus insecticide are reported. The sings and semptoms of acute poisoning are described anda rational approach to treatment is discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selmin Ökesli, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Organık Fosforlu İnsektisid Zehirlenmeleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(1)
Geliş Tarihi : 26.10.1992, Kabul Tarihi : 26.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme