Organofosfat Zehirlenmesine Bağlı Myokard İnfarktüsü Ve Solunum Yetmezliği Gelişen Genç Bir Olgu

Nihal Bakırkalay Aydın,Zehra Küçüktepe

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 41-43
Özeti Organofosfat zehirlenmesi üzerine birçok araştırma bulunmakla birlikte, organofosfat maruziyeti sonrasında akut myokard infarktüsü ve solunum yetmezliği gelişen olgu ilk kez bildirilmektedir. 46 yaşında erkek hasta acil servise nefes darlığı, göğüs ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri ile getirildi. Alınan anamnezde yanlışlıkla tarım ilacı (Dipterex SP 80 (%80 trichlorphon 0,0 dimethyl phosphonate) uygulanan ağaçtan kiraz yedikten sonra bu şikayetlerinin olduğu öğrenildi. Genel durumu kötü, takipneik, bilinci uykuya meyilliydi. Hasta hemen entübe edildi ve mekanik ventilatöre bağlandı. Elektrokardiyografisinde sinüs taşikardisi ve V1-4 ‘te patolojik Q ve ST elevasyonu mevcuttu. Kan tahlilinde troponin yüksek bulundu. Bu bulgularla hastada organofosfat zehirlenmesine bağlı kalp krizi ve solunum yetmezliği düşünüldü. Pralidoksim, akut myokard infarktüsü ve solunum yetmezliği tedavisi sonrasında hasta koroner anjiografi olmak üzere taburcu edildi. Sonuç olarak organofosfat zehirlenmesine bağlı gelişen akut myokard infarktüsü ve solunum yetmezliği gözardı edilmemelidir.

 

In addition to the many research about organophosphate poisoning, the fact of acute myocardial infarction and respiratory failure that happen after organophosphate exposure is firstly reported. A 46 years old patient was taken into emergency with the plaint of dispne, chest pain and somnolence. By taking anamnesis, it is understood that these plaints are occured after eating cherry of which trees are disinfected with a pesticide (Dipterex SP 80 (%80 trichlorphon 0,0 dimethyl phosphonate). General situation was miserable, tachypnea and his consciosness was somnolence. The patient was immediately intubated and connected to the mechanical ventilator. There was sinus tachycardia in his electrocardiography and the elevation of pathologic Q and ST elevation in V1-4. Troponin was high in his blood test. With these indications, it was supposed that there was heart attack and respiratory failure depending on organophosphate poisoning on the patient. After the treatment of piralidoxime, acute myocardial infarction and respiratory failure, the patient was discharged from hospital for being angiography. Finally, acute myocardial infarction and respiratory failure which evolve out of organophosphate poisoning shouldn’t be ignored.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nihal Bakırkalay Aydın, UŞAK DEVLET HASTANESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP GÖĞÜS HASTALIKLARI
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Organofosfat Zehirlenmesine Bağlı Myokard İnfarktüsü Ve Solunum Yetmezliği Gelişen Genç Bir Olgu, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(Ek)
Geliş Tarihi : 25.01.2013, Kabul Tarihi : 28.02.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme