ORTOGNATİK CERRAHİDE TOPİKAL ANKAFERD BLOOD STOPPER® KULLANIMININ PERİOPERATİF KANAMAYA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DUDU DİLEK YAVUZ, FUAT USLUSOY, GÜLŞAH USLU YUNUSOĞLU, MUSTAFA ASIM AYDIN, SELMAN HAKKI ALTUNTAŞ

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 6-12

Konvansiyonel cerrahi hemostaz yöntemlerinin kullanılmasına rağmen ameliyat sahasında kanama tam olarak sonlandırılamaz. Bu çalışmada amacımız mevcut hemostaz yöntemlerine rağmen devam eden kanama üzerinde  topikal  Ankaferd Blood Stopper®’in (ABS) etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla Le Forte I osteotomi ve/veya bilateral sagittal split osteotomi yapılan 19 hastada, kanamalara konvansiyonel müdaheleleri müteakip ameliyat sahalarına ABS veya plasebo sprey uygulandı. Ortognatik cerrahi grubunda, ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin ve hematokrit düşüş oranlarından kan kaybı miktarı hesaplandı ve bunun ABS kullanımı, tek ya da çift çene ameliyatı olması, ameliyat süresi, ameliyatta ortalama kan basıncı, yaş ve cins faktörleri ile ilişkisi araştırıldı. Postoperatif Hb ve Htc düşüş oranları ABS grubunda % 25 iken, plasebo grubunda; Hb ve Htc düşüş oranları sırasıyla % 19 ve 20 idi. Kanama miktarının bağımsız belirleyicisi olarak sadece cinsiyet bulundu. Erkek olmak daha fazla kananama ile birlikteydi (p=0,01). Sonuç olarak bu çalışmada ABS nin mevcut hemostaz yöntemlerine rağmen devam eden kanama üzerinde bir etkinliği gösterilememiştir.

Atıf yapmak için : Altuntaş SH, Uslusoy F, Yavuz DD, Yunusoğlu GU, Aydın MA. Ortognatik Cerrahide Topikal Ankaferd Blood Stopper® Kullanımının Perioperatif Kanamaya Etkisinin Araştırılması. Selcuk Med J 2020;36(1): 6-12
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ORTOGNATİK CERRAHİDE TOPİKAL ANKAFERD BLOOD STOPPER® KULLANIMININ PERİOPERATİF KANAMAYA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
, Vol. 36 (1)
Geliş Tarihi : 21.09.2019, Kabul Tarihi : 21.09.2019, Yayın Tarihi : 03.03.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;