ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALİNDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

RECEP MEMİK, Mustafa Yel, Abdurrahman Kutlu, Gülseren Özdemir

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 373-379
Klinigimizde, Nisan 1989 tarihinden buyana bilgisayarla çalışmalar yapılmaktadır. Bilgisayarda tıbbi kayıtlar için kullandığımız programları kendimiz hazirladık. Ortopedi klinikleri için bilgisayar önemli bir araç olma yolundadır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALİNDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;