Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalinda Bilgisayar Uygulamaları

Abdurrahman Kutlu,Mustafa Yel,Recep Memik,Gülseren Özdemir

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 373-379
Özeti Klinigimizde, Nisan 1989 tarihinden buyana bilgisayarla çalışmalar yapılmaktadır. Bilgisayarda tıbbi kayıtlar için kullandığımız programları kendimiz hazirladık. Ortopedi klinikleri için bilgisayar önemli bir araç olma yolundadır.

 

Computr was in use in our clinic since April 1989. The computer programs were provided by use which used for medical recording. Computer is becoming an important equipment in Orthopeufıc clinics
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdurrahman Kutlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalinda Bilgisayar Uygulamaları, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme